LITERATURA PRZEDMIOTU
(aktualizacja: 2017.10.17)

Wykaz wybranych pozycji literatury  związanej z problematyką bezpieczeństwa i rozwoju człowieka.  Sugestie dotyczące uzupełnienia tego wykazu będą bardzo mile widziane.  Uprzejmie proszę o przesyłanie propozycji wpisów w formacie przyjętym poniżej na adres Zespołu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem "LITERATURA" w temacie wiadomości. 

 1. AEI Public Opinion Study: Economic insecurity – Americans’ concerns about their jobs, personal finances, retirement, health costs, housing, and more, American Enterprise Institute compilation, 2016 update, https://www.aei.org/publication/aei-public-opinion-study-economic-insecurity-americans-concerns-about-their-jobs-personal-finances-retirement-health-costs-housing-and-more/, acc.: 201707.14.
 2. Baldwin David A. (1997) The concept of security, Review of International Studies, Nr 23, p. 5-26,  British International Studies Association, https://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997)%20The%20Concept%20of%20Security.pdf, acc: 2017.04.20 .
 3. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013) BBNhttp://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf, acc.: 2016.04.20.
 4. Bivens Tanner R. (2017) Human Security: The Evolution of a Definition and the Failings of the State, https://www.academia.edu/33851991/Human_Security_The_Evolution_of_a_Definition_and_the_Failings_of_the_State, acc.: 2017.10.12.
 5. Brauch Hans Günter (2011) Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks,  http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783642177750-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1068963-p174086661 , acc.: 2017.04.20.
 6. Follow-up to General Assembly resolution 66/290 on human security, Report of the Secretary-General General Assembly Distr.: General, 23 December 2013, United Nations A/68/685.
 7. From Hybrid Peace to Human Security: Rethinking EU Strategy towards ConflictThe Berlin Report of the Human Security Study Group, Brussels,http://www.securityintransition.org/publications/berlin-report-of-the-human-security-study-group/, acc.: 2016.05.14.
 8. Gasper Des (2014), The human security approach Observations from 20 years experience, Institute of Social Studies (ISS - The Hague) Erasmus University Rotterdam, Netherlands (Remarks at UN General Assembly’s Thematic Debate, 18 June 2014, New York), http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/human_security/FINAL%20Gasper_HumanSecurityApproach_UNGA-18June2014.pdf, acc.: 2017.03.08.
 9. Global TrendsParadox Of Progress https://www.dni.gov/index.php/global-trends-home, acc.: 2017.03.08.
 10. Global Peace Index (2017) Measuring Peace In A Complex World, The Institute for Economics and Peace, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf, acc.: 2017.08.06.
 11. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii EuropejskiejRada Unii Europejskiej, Bruksela, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10715-2016-INIT/pl/pdf, acc.: 2016.07.13.
 12. Hacker, Jacob S. (2011) Understanding Economic Insecurity, The Downward Spiral of the Middle Class, Yale University, https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/cb/PDF/Hacker_economic_insecurity.pdf, acc.: 2017.07.14.
 13. Human Development Report 2015 Washington DC, Communications Development Incorporated, 2015, ISBN: 978-92-1-126398-5, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf, acc: 2016.05.03.
 14. Human Development Report 2016, Human Development for Everyone  United Nations Development Programme, New York, ISBN: 978-92-1-126413-5, eISBN: 978-92-1-060036-1, ISSN: 0969-4501 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, acc: 2017.06.20.
 15. Human Security – Trajectory and Application at the United Nations  Human Security Unit, United Nations, http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_ppp_-_human_security_may_2016.pdf, acc.:2016.05.06.
 16. Human security and EU foreign policy: concepts, impacts, implicationsSAGE, http://www.socialsciencespace.com/2011/04/human-security-and-eu-foreign-policy-concepts-impacts-implications/, acc.: 2016.05.14.
 17. Human Security In Theory And Practice – An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human SecurityHuman Security Unit, United Nations, http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf, acc.:2016.05.06.
 18. Industrial Development Report 2016. The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial DevelopmentUnited Nations Industrial Development Organization, Vienna, https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/EBOOK_IDR2016_FULLREPORT.pdf, acc: 2017.06.20.
 19. Jolly Richard and Deepayan Basu Ray The Human Security Framework and National Human Development Reports: A Review of Experiences and Current Debates United Nations Development Programme, National Human Development Report Unit, New York, http://hdr.undp.org/en/content/human-security-framework-and-national-human-development-reports, acc: 2016.05.012.
 20. Just Governance For Human Security, The Human Factor In Just Governancehttps://issuu.com/justgovernanceforhumansecurity/docs/jg_report_2016_-_online_version, acc.: 2017.03.07.
 21. Kostecki Wojciech (2012), Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Poltext, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7561-135-9.
 22. Koziej Stanisław (2006), Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ISBN: 83-7441-341-7, 978-83-7441-341-1.
 23. Кузнецов В.Н. (2002) Формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе :Социологический аспект, М.: Республика, 2002. – 29 п.л., http://www.dissercat.com/content/formirovanie-kultury-bezopasnosti-v-transformiruyushchemsya--sotsiologicheskii-as, acc.: 2017.08.23.
 24. Кузнецов В.Н. (2006) FoundationsGeoculture: SociologyGeoculturalDynamicsSecurityinWorld 21: Culture-Network= Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура-Сеть / РАН. Ин-т соц.-полит. исслед. М.: Книга и бизнес, 2006, 436 с. На англ. яз. ISBN 5-212-00993-6, http://kuznetsovvn.ru/files/foundations.pdf, acc.: 2017.08.23.
 25. Кузнецов В.Н. (2016) Справедливое гуманистическое коммуникационное, дигитальное мироустройство 2000–2030 как жизнь; мир; труд; предотвращение возможной ядерной войны в 2016–2017 годах, Геокоммуникация И Геокультура 2/2016, http://kuznetsovvn.ru/files/n_2_2016-kuznecov.pdf, acc.: 2017.08.23.
 26. Laudato Si’,Encyklika Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom Watykan,  http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html, acc.: 2016.01.30.
 27. Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable DevelopmentUnited Nations Development Group, https://undg.org/document/mainstreaming-the-2030-agenda-for-sustainable-development-reference-guide-for-un-country-teams/, acc.: 2017.08.22
 28. Maliszewski Wojciech J. (2005), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych,
 29. Marshall Monty G. (2014)Societal-Systems Analytics: Managing Complexity in Modern Societal-Systems, Video Book , Center for Systemic Peace, , acc.: 2016.05.16.
 30. Martin Mary (2013)Back to the future for ‘human security’,https://www.opendemocracy.net/mary-martin/back-to-future-for-%e2%80%98human-security%e2%80%99, acc.: 2016.05.15.
 31. Martin Mary,Kaldor Mary, eds. (2012)The European Union and human security: external interventions and missionsRoutledge studies in human security . Routledge, Oxon, UK. ISBN 978-04-15691-54- 3.  http://eprints.lse.ac.uk/42053/, acc.: 2016.05.11.
 32. Martin Mary, Owen Taylor (2010),The second generation of human security: lessons from the UN and EU experience,  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2346.2010.00876.x/full, acc.: 2016.05.11.
 33. Maslow Abraham H. (1970), Motivation and Personality, Copyright © 1970 by Abraham H. Maslow, Reprinted from the English Edition by Harper & Row, Publishers 1954,  http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Motivation_and_Personality-Maslow.pdf, acc.:2017.02.13.
 34. Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (red.) (2013) Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat. Wiedza. Demarkacja
 35. Rembierz Marek (2017)Uczenie się pluralizmu i kształtowanie tożsamości religijnej w kontekście kulturowych i światopoglądowych odmienności – między tradycyjnym zróżnicowaniem a współczesnym pluralizmem, POLITEJA nr 46/2017, http://www.akademicka.pl/ebooks/free/076ca5151c23f2abe13d80ac1fe70d76.pdf, acc.: 2017.07.04.
 36. Report of the Secretary-General (2013), United Nations A/68/685, Follow-up to General Assembly resolution 66/290 http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/S-G_Report_on_Human_Security_A-68-685.pdf, acc.: 2017.02.11.
 37. Responding to the opportunities and challenges of the 21st Century: Human Security and the post-2015 development agenda, Concept Note (2014),Thematic Debate, 18 June 2014, THE PRESIDENT OFTHE GENERAL ASSEMBLY, 28 April, 2014, http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/letters/4282014TD_Human_Security-28April2014.pdf, acc.: 2017.02.11. 
 38. Roland Paris (2001) Human Security Paradigm Shift or Hot Air?http://aix1.uottawa.ca/~rparis/Paris.2001.IS.Human%20Security.pdf, acc.: 2017.04.29.
 39. Rotfeld Adam Daniel (red.) (2008), Dokąd zmierza świat?, ISBN: 978-83-89607-37-9, https://www.pism.pl/eksiegarnia/ksiazki/Dokad_zmierza_swiat, acc.: 2016.05.11.
 40. Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformationThe International Fund for Agricultural Development (IFAD),  Rome, 2016, https://www.youtheconomicopportunities.org/sites/default/files/uploads/resource/RDR_WEB.pdf, acc: 2017.06.20.
 41. Saferworld ReportUK Office, London, ISBN 978–1–909390–14–0, http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/community-security-handbook.pdf, acc.: 2017.07.13. 
 42. Saferworld Strategic plan 2017–2021 (2017) UK Office, London, https://www.saferworld.org.uk/downloads/saferworld-strategic-plan-2017-21-final.pdf, acc.: 2017.07.13.
 43. Scenarios for the Future of Technology and International Development, The Rockefeller Foundation and Global Business Network, May 2010, http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf, acc.: 2017.08.03
 44. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, ZdrodowskiB, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008,  http://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf, acc.: 2017.02.14.
 45. Stewart Frances (2004) Development and Security, http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper3.pdf, acc.: 2016.05.07.
 46. Strategic Plan, 2014 – 2017 Human Security Unit, UN, New York,https://docs.unocha.org/sites/dms/hsu/hsu%20strategic%20plan%202014-2017%20web%20version.pdf, acc.: 2017.03.08. 
 47. Szpak Agnieszka (2016) Right to the City as a New Paradigm within  the Concept of Human Security, Polish Political Science Yearbook vol. 45 (2016), pp. 367–381 DOI: 10.15804/ppsy2016027 PL ISSN 0208-7375, https://www.academia.edu/30202109/Right_to_the_City_as_a_New_Paradigm_within_the_Concept_of_Human_Security, acc.: 2017.10.17.

 48. TadjbakhshShahrbanou (2008)Human Security, 'Human Development Insights Issue 17, New York: UNDP HDR Networks. http://humandevelopment.uz/uploads/winter/HS_Insights_2008.pdf, acc.: 2016.05.14.
 49. The Secretary General’s Annual Report 2016 (2017) NATO Public Diplomacy Division, 1110 Brussels – Belgium, NATO 2017, http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_03/20170313_SG_AnnualReport_2016_en.pdf#page=89, acc.: 2017.03.14. 
 50. TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, 2016, Structural transformation for inclusive and sustained growth, The secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development,  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_en.pdf, acc: 2017.06.20.
 51. White Book on National Security of the Republic of Polandhttp://zbircz.prognozy.pan.pl/images/LIT_B_NARODOWE/WhiteBook_NationalSecurity_PL_2013.pdf, acc.: 2017.08.07.
 52. White Paper On The Future Of Europe (2017) Reflections And Scenarios For The Eu27 By 2025, European Commission,  COM(2017)2025 of 1 March 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf, acc.: 2017.08.03
 53. Wood Joseph R. (2017) A Review of Geoculture: Plaidoyer pour une civilization durable by Olivier Hanne and Thomas Flichy de La Neuville, ARTICLES, The Institute of World Politics, http://www.iwp.edu/news_publications/detail/a-review-of-geoculture-plaidoyer-pour-une-civilization-durable,acc.: 2017.08.23.
 54. World Bank. 2017. World Development Report 2017Governance and the Law.Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0950-7. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO,  http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017, acc: 2017.06.20.
 55. Vornanen Riitta, Törrönen Maritta, Miettinen Janissa and Niemelä Pauli (2012) The Conceptualising of Insecurity from the Perspective of Young People University of Eastern Finland/University of Helsinki, Finland,  http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/39092.pdf, acc: 2017.04.20.
 56. Żukrowska Katarzyna, Grącik M.(red.) (2006), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka,SGH 2010, s. 346, ISBN 83-7378-2010-9.

 57. Żukrowska Katarzyna (2011) Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanuWyd. IUSatTAX, Warszawa 2011, s. 466, ISBN 978-83-62682-00-3.