SPEKTRUM BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA   

 Wnioski ze spotkania inauguracyjnego Zespołu V wskazują na potrzebę podjęcia w pierwszej kolejności problemu struktury spektrum bezpieczeństwa człowieka z uwzględnieniem specyfiki kontekstu współczesnych realiów polskich i europejskich – stworzenia swoistej mapy  ilustrującej pełen zakres przedmiotowy tej problematykiz wyróżnieniem  sektorów najbardziej istotnych z punku widzenia Polaka/Europejczykai oraz ich wzajemnych powiązań.   

     Podczas spotkania uzgodniono, że wyjściowym punktem odniesienia do prac Zespołubędzie kompleksowpodejście przyjęte przez wyspecjalizowaną instytucję ONZ – Human Security Unit, uwzględniajace bezpieczeństwo ekonomiczne (economic security)żywnościowe (food security), zdrowotne (health security), środowiskowe (environmental security), osobiste (personal security), wspólnotowe (community security), polityczne(political security) oraz inne sektory, stosownie do potrzeb. 

    Uprzejmie proszę członków Zespołu oraz wszystkich zainteresowanych o komentarze/sugestie dotyczące uszczegółowienia i rozwinięcia powyższej klasyfikacji oraz priorytetów w warunkach Polski, jak również o sugestie dotyczące możliwości rozszerzenia składu Zespołu o osoby specjalizujące się w przedmiotowej problematyce.

Przewodniczący Zespołu V

* * *