KOMUNIKATY

Posiedzenie Zespołu V,  2017.12.19.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami „zimowe” posiedzenie Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 (26. piętro), 19 grudnia 2017roku w godzinach 10.00-14.00.

Wstępny program:

10.00

Otwarcie posiedzenia, wręczenie aktów powołania w skład Zespołu
– prof. Michał Kleiber

10.10 – 10.20

Wprowadzenie
– dr Kazimierz Sikorski

10.20 – 10.40

Informacja o realizacji wniosków spotkania inauguracyjnego – propozycje kierunków dalszych działań Zespołu V
- dr Kazimierz Sikorski

10.40 – 11.15

Dyskusja

11.15 – 11.30

Udział Zespołu V w projekcie „Dokąd zmierza Europa” – program Kwietniowej Konferencji Komitetu Prognoz poświęconej problematyce bezpieczeństwa

– dr Kazimierz Sikorski

11.30 – 11.45

Scenariusze rozwoju – atuty i słabości Europy

- prof. Jerzy Kleer

11.45 – 12.15

Dyskusja

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 13.00

Aktualne problemy bezpieczeństwa człowieka - Nowe zagrożenia – śmiercionośna broń autonomiczna
- dr Kazimierz Sikorski

13.00 – 13.40

Dyskusja – wymiana informacji dot. nowych zagrożeń w różnych sektorach bezpieczeństwa i rozwoju człowieka/ obszarach zainteresowań członków Zespołu.

13.40 – 13.55

Podsumowanie

– dr. Kazimierz Sikorski

13.55 -14.00

Zamknięcie posiedzenia

– prof. Michał Kleiber

 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 15 grudnia. Uprzejma prośba do osób,  które nie będą mogły wziąć udziału w posiedzeniu o  przesyłanie sugestii/komentarzy dotyczących problematyki posiedzenia pocztą elktroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodniczący Zespołu V

* * *

Bezpieczeństwo Europy w dobie przesilenia cywilizacyjnego.

Zarys koncepcji posiedzenia plenarnego/konferencji Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”
- 2018.04.18-19, Jabłonna (aktualizacja 2018.01.19)).

Pytanie problemowe:
Jak warunki bezpieczeństwa będą kształtowały możliwości wykorzystywania atutów oraz pokonywania ograniczeń i słabości Europy – jak będą wpływały na scenariusze rozwoju społecznego i gospodarczego Europy w pierwszej połowie XXI wieku?

Prosimy prelegentów o koncentrowanie się na prognozach przyszłości Europy, w tym Unii Europejskiej, eksponowanie korelacji prezentowanej problematyki z innymi sektorami/dziedzinami bezpieczeństwa oraz z „atutami i słabościami Europy” zidentyfikowanymi w scenariuszach rozwoju.

Wymiana poglądów oraz materiały konferencyjne zostaną wykorzystane do uaktualnienia scenariuszy rozwoju Europy oraz do publikacji książkowej pod tytułem "Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie – szanse i zagrożenia przyszłości" w ramach projektu "Dokąd zmierza Europa" finalizowanego w przyszłym roku przez Komitet Prognoz.

Uprzejma prośba organizatorów o przesyłanie do Sekretariatu Komitetu Prognoz lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :
- tez  wystąpień w terminie do 7 kwietnia 2018,
- materiałów udostępnianych do publikacji - najpóźniej do 18 maja.

Termin i miejsce

18-19.04.2018, Jabłonna

Wstępny program


 

Środa    18.04.2018

 

10.00

Otwarcie  konferencji

prof.  M. Kleiber

 

              Wprowadzenie:

 

10.05

Scenariusze  rozwoju  społecznego  i  ekonomicznego  –  atuty  i  słabości  Europy.

prof.  J. Kleer

10.15

Bezpieczeństwo  i  rozwój  –  synergiczność,  pro-aktywność,  priorytetowość,  decyzyjność.

dr  K. Sikorski

10.25

Sesja  1.  Bezpieczeństwo  polityczne  –  stabilizowanie  ładu  międzynarodowego,  państw  i  ich  ustrojów.

dr  J. Onyszkiewicz

10.30

Międzynarodowe  systemy  bezpieczeństwa,  instytucjonalizacja  współpracy  międzynarodowej  -  rola  Unii  Europejskiej.

dr  W. Kazanecki

dr  D. Klin

10.50

Ewolucja  administracji publicznej  państw  europejskich  a  zmiany  oczekiwań  społecznych/priorytetów  bezpieczeństwa i rozwoju  (jednostki,  rodziny,  społeczności  lokalnych  i  innych  grup  społecznych  -  zawodowych,  religijnych/  kulturowych) - szanse i zagrożenia:

-  dostosowanie  modeli  administracji  publicznej  do  zmian  cywilizacyjnych/nowych  wyzwań  globalnych i regionalnych/europejskich (w tym wpływ Unii Europejskiej).

-  rozdźwięk  między  administracją  państwową  a  samorządową,  społecznościami  lokalnymi  i  obywatelem.

11.10

Geopolityczne  implikacje  upodmiotowienia  jednostki  ludzkiej.

prof.  B. Góralczyk

11.30

Dyskusja  -  ew.  uaktualnienie  scenariuszy.

 

12.10

Przerwa

 

11.10

Terroryzm.

dr  K. Liedel

12.45

Cyberbezpieczeństwo  i  bezpieczeństwo  informacyjne

-  Wpływ  technologii  informacyjnych  na  świadomość  społeczną  i  styl  życia  –

wizualizacja  informacji,  media  publiczne,  prywatne,  społecznościowe.

prof.  W. Cellary

13.05

Bezpieczeństwo  zdrowotne  w  Polsce  i  Europie  wobec  zmian  demograficznych,  cywilizacyjnych,  globalizacji  i  zmian  klimatu.

prof.  T. Zdrojewski

prof.  A. Zieliński

dr.  B. Wojtyniak

dr.  hab.  W. Nahorski

13.35

Dyskusja  -  ew.  uaktualnienie  scenariuszy.

 

14.15

Obiad

 

15.00

Sesja  2.  Społeczne aspekty bezpieczeństwa – szanse  i  zagrożenia.

prof.  J. Niżnik

15.05

  Dynamika  zmian  cywilizacyjnych  –  od  cywilizacji  informacyjnej  do  cywilizacji  wiedzy.

prof.  L. Zacher

15.25

Koegzystencja  kultur  -  uczenie  się  pluralizmu  –  nacjonalizm,  patriotyzm,  stosunek  do  innych

-  podnoszenie  świadomości  i  kształtowanie  tożsamości  kulturowej  Europejczyków  -  edukacja  poprzez  kulturę.

prof.  M. Rembierz

15.45

Dyskusja  -  ew.  uaktualnienie  scenariuszy.

 

15.35

Przerwa

 

15.50

Więź  społeczna  –  gospodarka  -  instytucje.

prof. P.  Kozłowski

16.10

Edukacja  i  nauka  w  Europie  na  tle  świata.

prof.  B. Galwas

16.30

Dyskusja  -  ew.  uaktualnienie  scenariuszy.

 

 

 

 

 

  Czwartek,  19.04.2018                                   

 

10.00

Sesja  3.  Dziedziny  gospodarcza  i  środowiska  naturalnego  –  równoważenie  rozwoju  z  uwzględnieniem  czynników  środowiskowych  –  pogłębianie  integracji  ekonomicznej  –  szanse  i  zagrożenia

Wprowadzenie:  Równoważenie  rozwoju  z  uwzględnieniem  czynników  środowiskowych  oraz  uwarunkowań  międzynarodowych.

prof.  K. Żukrowska

10.15

Bezpieczeństwo  środowiskowe  –  wspólny  mianownik  współpracy  międzynarodowej  -  uwarunkowania  globalne  i  europejskie.

prof.  E. Symonides

10.35

Bezpieczeństwo  żywnościowe (dostępność fizyczna, ekonomiczna i bezpieczeństwo żywności).

  dr  hab.  M. Kwasek

11.55

Przerwa

 

11.10

Perspektywy  rozwoju  ekonomicznego  Europy,  dynamika  zmian  technicznych.

prof. E. Okoń-Horodyńska

11.30

Bezpieczeństwo  finansowe a rozwój społeczny i ekonomiczny Europy:

- prognozy bezpieczeństwa finansowego państw europejskich – rola Unii Europejskiej

-  przyszłość waluty (narodowa,  euro,  waluty  wirtualne).

11.50

Bezpieczeństwo  energetyczne.

dr  hab. A. Łukaszewicz

12.10

Dyskusja  -  ew.  uaktualnienie  scenariuszy.

 

13.00

Obiad

 

13.50

Sesja  4.  Przyszłość  bezpieczeństwa  militarnego  Europy:  wyzwania,  potencjał  działania.

prof.  S. Koziej

  13.50

Wprowadzenie  -  możliwa  ewolucja  zagrożeń,  ryzyk  i  wyzwań  militarnych  dla  Europy  w  warunkach  nowej  zimnej  wojny  między  Rosja  i  Zachodem.

prof.  S. Koziej

14.10

Rozwój  potencjałów  militarnych  w  Europie  i  sposobów  ich  użycia:

–  kierunki  rozwoju  potencjału  militarnego  –  nowe  technologie

-  ewolucja  podejścia  do  pełnej  suwerenności  państwa  w  dysponowaniu  narodowym  potencjałem  militarnym

-  niekonwencjonalne  wykorzystanie  potencjału  militarnego  (działania  hybrydowe).

prof.  B. Balcerowicz

1430

Przyszłość  broni  ABC,  kontroli  zbrojeń  (w  tym  broni  konwencjonalnej)  oraz  środków  budowy  zaufania

Ł. Kulesa

14.50

Ewolucja    międzynarodowych  formatów  współpracy  militarnej:

-  mechanizmy  wykorzystania  NATO  na  potrzeby  Europy

-  rozwój  militarnych  zdolności  UE;

-  inne  formaty  wielostronnej  współpracy  militarnej  państw  europejskich.

 

15.10

Dyskusja  -  ew.  uaktualnienie  scenariuszy.

 

16.00

Przerwa

 

16.15

Sesja  5.  Scenariusze  -  dyskusja  dot.  weryfikacji  uaktualnień.

prof. J. Kleer

dr  K. Sikorski

16.20

  Scenariusz  optymistyczny, pesymistyczny,  inne  scenariusze.

 

 

                                                                 

 

18.00

Zakończenie  konferencji.

prof.  M. Kleiber

  

 

Przewodniczący Zespołu V

 

* * *

Pan prof. dr hab. Lech W. ZacherAkademia Leona KoźmińskiegoDyrektor Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych zadeklaraował chęć podjęcia współpracy i został dołączony do składu Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człoweka.

        Serdecznie witam Pana Profesora w Zespole. Liczę na owocną współpracę i mam nadzieję, że podczas najblizszego spotkania Zespołu w dniu 19 grudnia będzie możliwość doprecyzowania dziedziny bezpieczeństwa/obszaru zainteresowania Pana Profesora.

Przewodniczący Zespołu V

* * *

Problematyka bezpieczeństwa człowieka w listopadowym seminarium Komitetu Prognoz

Listopadowe posiedzenie plenarne Komitetu Prognoz  będzie poświęcone projektowi "Czy świat należy urządzić inaczej” - seminarium na temat: "4. Rewolucja Przemysłowa – szanse i zagrożenia” (2017.11.22, Warszawa, Pałac Staszica).

Wystąpienia będą odnosiły się między innymi do tożsamości i podmiotowości człowieka, konsekwencji rozwoju sztucznej inteligencji, problemów zatrudnienia oraz relacji międzyludzkich w dobie przesilania cywilizacyjnego.

Dyskusje po wystąpieniach będą sprzyjały zwróceniu uwagi na problematykę bezpieczeństwa i rozwoju człowieka.

W szczególności będzie możliwość odniesienia się do kompleksowej, prewencyjnej ochrony ludzi (nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów a trwałe zmiany, wczesne ostrzeganie i zapobieganie), także do rozwijania odporności/zmniejszania podatności jednostki ludzkiej na współczesne zagrożenia, jej zdolności do podejmowania wyzwań, łagodzenia bieżących i przyszłych kryzysów oraz reagowania na nie z uwzględnieniem specyfiki kontekstu.

Można będzie również podjąć próbę doprecyzowania struktury spektrum bezpieczeństwa w zakresie przedmiotowej/dyskutowanej problematyki.

 

 

Przewodniczący Zespołu V

* * *

„"Prawo do miasta" jako nowy paradygmat koncepcji bezpieczeństwa człowieka"

Kwerenda zasobów literatury przedmiotu dostępnych w wersji elektronicznej sprzyja „odkrywaniu” interesujących materiałów polskich autorów publikowanych w języku angielskim. Należy do nich opracowanie pani doktor Agnieszki Szpak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  opublikowane w czasopiśmie Polish Political Science Yearbook (vol. 45 (2016), pp. 367–381).pod tytułem:„Right to the City as a New Paradigm within the Concept of Human Security” 

Rola miast niejednokrotnie została odnotowana podczas prac Komitetu związanych z  projektem „Dokąd zmierza Europa”, ale raczej nie w kontekście paradygmatu koncepcji bezpieczeństwa człowieka. Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem i odniesienia się do tez formułowanych przez autorkę.

Przewodniczący Zespołu V

* * *