Problematyka bezpieczeństwa człowieka dotyczy również obywateli państw wysoko rozwiniętych.

Problematyka bezpieczeństwa człowieka jest podejmowana coraz częsciej poza granicami naszego kraju. Poniżej zamieszczam kopię fragmentu korespondencji Tanner'a Bivens'a związanej z opublikowaną na naszej stronie informacją o jego opracowaniu  Human Security: The Evolution of a Definition and the Failings of the State. Treść korespondencji potwierdza zainteresowanie oraz nowatorskie podejście autora do problematyki bezpieczeństwa człowieka.  Należy odnotować, że jest on przedstawicielem młodego pokolenia amerykańskich akademików - absolwentem studiów magisterskich, Ohio University

T. Bivens, traktuje bezpieczeństwo człowieka jako uniwersalne dobro wspólne  jednostki ludzkiej niezależnie od stanu rozwoju państwa, z którego ona pochodzi - a nie tylko w odniesieniu do państw najsłabiej rozwiniętych, jak czyni to wielu innych ekspertów. Przedstawia również szereg obserwacji dotyczących funkcji państwa w tej dziedzinie oraz relacji państwo-człowiek. Szersze rozwinięcie tych myśli mogłoby być interesujące w kontekście misji naszego Zespołu.

 Zachęcam do skomentowania poglądów przedstawionych w opracowaniu oraz w poniższej korespondencji.

Przewodniczący Zespołu V

General Sikorski,

First of all thank you for reading my paper and thank you so much for mentioning it at your forum. ...

As stated in the paper, it is challenging to create a concise definition. But from the research I have done on the subject, I would say thus:

Human security is a universal collective good and focuses on the security of the individual as opposed to the security of the state. An individual, regardless of geographic location or socio-economic standing, has the right to basic security in their day-to-day life.

The most important distinction would be that human security is not simply a tool used for states to implement power or another way to discuss western humanitarian action on the developing world. There are those who suffer from human security violations in the developed world just as they suffer in the developing world. Thus the purpose of human security is meant more as a responsibility of the state to provide human security as opposed to using it as a tool to further its means.

...

R. Tanner Bivens

* * *