(NIE)BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Sprawy dotyczące sposobu podejścia do teorii i praktyki bezpieczeństwa i rozwoju człowieka lub więcej niż jednego sektora/obszaru przedmiotowej problematyki.

Śmiercionośna broń autonomiczna (ŚBA, Lethal Autonomous Weapon - LAW).

Militaryzacja zdobyczy 4. Rewolucji Informacyjnej zmusza do głębszej refleksji - w szczególności prace nad śmiercionośną bronią autonomiczną, które generują jakościowo nowe zagrożenia dla jednostki ludzkiej, dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Najnowsze wiadomości dotyczące tej problematyki można znaleźć w materiałach związanych ze spotkaniem Grupy Ekspertów Rządowych (GGE - Group of Governmental Experts) Wysokich Umawiających się Stron Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych (CCW - the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons), które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki. W spotkaniu zorganizowanym przez Biuro ONZ w  Genewie 13-17 listopada bieżącego roku uczestniczyło 86 państw oraz organizacje międzynardowe - materiały są dostępne pod  adresem: 

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5?OpenDocument (2017.11.27).

Międzynarodowy proces urochomiony pod auspicjami ONZ cztery lata temu potwierdza, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens i konsekwencje automatyzacji śmiercionośnej broni przynosi więcej obaw niż nadziei.Godnymi uwagi wydają się być charakterystyki, definicje, wyzwania etyczne, aspekty formalno prawne oraz implikacje rozwoju śmiercionośnej broni autonomicznej w różnych dziedzinach szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Ten wątek będzie prowadzony w zakładce FORUM - (NIE)BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ CZŁOWIEKA pod hasłem ŚBA(LAW).  

Przewodniczący Zespołu V

* * *

Problematyka bezpieczeństwa człowieka dotyczy również obywateli państw wysoko rozwiniętych.

Problematyka bezpieczeństwa człowieka jest podejmowana coraz częsciej poza granicami naszego kraju. Poniżej zamieszczam kopię fragmentu korespondencji Tanner'a Bivens'a związanej z opublikowaną na naszej stronie informacją o jego opracowaniu  Human Security: The Evolution of a Definition and the Failings of the State. Treść korespondencji potwierdza zainteresowanie oraz nowatorskie podejście autora do problematyki bezpieczeństwa człowieka.  Należy odnotować, że jest on przedstawicielem młodego pokolenia amerykańskich akademików - absolwentem studiów magisterskich, Ohio University

T. Bivens, traktuje bezpieczeństwo człowieka jako uniwersalne dobro wspólne  jednostki ludzkiej niezależnie od stanu rozwoju państwa, z którego ona pochodzi - a nie tylko w odniesieniu do państw najsłabiej rozwiniętych, jak czyni to wielu innych ekspertów. Przedstawia również szereg obserwacji dotyczących funkcji państwa w tej dziedzinie oraz relacji państwo-człowiek. Szersze rozwinięcie tych myśli mogłoby być interesujące w kontekście misji naszego Zespołu.

 Zachęcam do skomentowania poglądów przedstawionych w opracowaniu oraz w poniższej korespondencji.

Przewodniczący Zespołu V

General Sikorski,

First of all thank you for reading my paper and thank you so much for mentioning it at your forum. ...

As stated in the paper, it is challenging to create a concise definition. But from the research I have done on the subject, I would say thus:

Human security is a universal collective good and focuses on the security of the individual as opposed to the security of the state. An individual, regardless of geographic location or socio-economic standing, has the right to basic security in their day-to-day life.

The most important distinction would be that human security is not simply a tool used for states to implement power or another way to discuss western humanitarian action on the developing world. There are those who suffer from human security violations in the developed world just as they suffer in the developing world. Thus the purpose of human security is meant more as a responsibility of the state to provide human security as opposed to using it as a tool to further its means.

...

R. Tanner Bivens

* * *

Poglądy na arenie międzynarodowej oraz polskie komentarze w kontekście współczesnych warunków.

W nawiązaniu do uzgodnień inauguracyjnego spotkania Zespołu sugeruję stworzenie materiału ilustrującego prezentowane na arenie międzynarodowej poglądy dotyczące przedmiotowego zakresu problematyki bezpieczeństwa i rozwoju jednostki ludzkiej. Materiał mógłby stanowić zbiór krótkich cytatów z literatury przedmiotu oraz polskich komentarzy/refleksji w kontekście specyfiki warunków występujących w Polsce, w regionie (w tym UE) i globalnych.

Taki materiał mógłby znacząco wzbogacić warsztat pracy Zespołu stanowiąc solidną podstawę do realizacji jego pierwszoplanowych zadań: pogłębiania wiedzy, identyfikacji priorytetowych sektorów przedmiotowej problematyki w warunkach Polski oraz odniesienia się do poglądów prezentowanych na forach międzynarodowych, zwłaszcza ONZ i UE.

Biorąc pod uwagę całościowe podejście do problematyki bezpieczeństwa oraz dostępność on-line taki materiał również może okazać się przydatny członkom Zespołu/Komitetu Prognoz oraz szerszemu gronu pracowników naukowych/badawczych/dydaktycznych, a także ekspertom administracji publicznej i organizacji pozarządowych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa w ich pracy.

            Zachęcam do podjęcia tej inicjatywy – przesyłania cytatów i komentarzy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości: FORUM-POGLĄDY.

Nadsyłane cytaty i komentarze będą dostępne we właściwych tematycznie zakładkach FORUM pod łączem Cytaty – b. ekonomiczne (polityczne, żywnościowe, …), natomiast aktualizowany okresowo zbiór wszystkich nadesłanych cytatów i komentarzy - w zakładce (NIE)BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ CZŁOWIEKA pod łączem Cytaty i komentarze. Pierwsze cytaty zostały już umieszczone pod wskazanymi łączami.

Przewodniczący Zespołu V

 

* * *

        Wakacje bywają przyczynkiem do głębszych przemyśleń. Prof. Marek Rembierz w swoich „nieco wakacyjnych” refleksjach dotyka kilku interesujących spraw dotyczących między innymi potrzeb człowieka związanych z jego dążeniem do wiedzy (odwołania do Alfreda Tarskiego) oraz  znaczenia i wartości badań naukowych w zależności od ich związku z praktyką (http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/wakacje-i-filozofia)…

       Wydaje się, że znaczącą sprawą dla bezpieczeństwa i rozwoju człowieka jest zdolność jednostki ludzkiej do spożytkowania  dorobku badań naukowych – na każdym szczeblu hierarchii społecznej i administracji państwowej … od teorii do praktyki droga bywa daleka, a poprawa stanu rzeczy wymaga uświadomienia poczucia potrzeby zmian, usprawnienia komunikacji podmiotów zaangażowanych w tej relacji i zapewne jeszcze wielu innych działań… sprawa dotyczy każdego z nas i ważne jest to aby każdy z nas „zrobił swoje” – do czego zachęcał klasyk…

       Wszystkim członkom Zespołu V życzę udanych wakacji... zregenerowania sił tak abyśmy mogli cieszyć się życiem i byli w stanie "robić swoje"... a jeśli pojawią się mniej lub bardziej wakacyjne przemyślenia w kontekście podejmowanej przez Zespół problematyki zapraszam do podzielenia się nimi na naszym FORUM lub w AUDYTORIUM Z. V.

Przewodniczący Zespołu V

 

* * *

Przedstawiam Państwu prezentację interesującego wystąpienia pani dr Magdaleny Rybickiej podczas czerwcowej konferencji Komitetu Prognoz PAN, inspirującego do refleksji w wielu obszarach bezpieczeństwa i rozwoju człowieka. Zachęcam do skomentowania lub rozwinięcia zasygnalizowanych przez panią doktor wątków. Godnymi do podjęcia wydają się być zarównio problemy bezpieczeństwa wspólnotowego wynikające z przemieszczania się ludności (uchodźcy, imigranci, ...), jak również te, które leżą u podstaw zjawiska - związane z bezpieczeństwem środowiskowym, ekonomicznym, informacyjnym/cyberbezpieczeństwem, ...

Problemy bezpieczeństwa informacyjnego odgrywają moim zdaniem coraz większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i rozwoju jednostki ludzkiej, rodziny, społeczności lokalnej, państwa.  Zamierzam  wyodrębnić ten obszar w spektrum tematyki podejmowanej przez Zespół V - będę wdzięczny za opinie w tej sprawie..

 Przewodniczący Z.V   

* * *